Afgørelse

Påbud vedrørende DB Cargos 2020 kombiterminaltakster samt varsel om administrative tvangsbøder

11-05-2020

Gennemgangen af DB C’s dokumentation viser, at visse af 2020-taksterne er fastsat højere end foreskrevet i kombiterminalbekendtgørelsens § 7, stk. 1, hvorefter taksterne alene må dække omkostningerne med tillæg af en rimelig fortjeneste.

Senest opdateret 10-11-2023