Nævnsmedlemmer

Jernbanenævnet består af en formand samt seks medlemmer og et antal suppleanter med indgående fagekspertise.

Samlet repræsenterer nævnsmedlemmerne en indgående ekspertise indenfor jernbaneteknik, jernbanesikkerhed, samfundsøkonomi og jura, herunder konkurrence- og forbrugerret.

Nævnsmedlemmerne og suppleanterne beskikkes for en periode af 4 år. 

Udpegning af nævnsmedlemmer og suppleanter

Nævnets formand skal være dommer og udpeges af vedkommende retspræsident.

Jernbanenævnets øvrige medlemmer og suppleanter udpeges af erhvervsministeren efter høring af transportministeren på baggrund af indstilling fra Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet, Copenhagen Business School eller Konkurrence og Forbrugerstyrelsen.

 

Nævnets formand

Lene Sigvardt - dommer ved Retten i Næstved

 

Nævnets medlemmer

Per Baltzer Overgaard, professor - ved Research and Talent Development, School of Business and Social Science, Aarhus Universitet

Ellen Als, senior executive officer - ved Office for Research, Advice og Innovation, Danmarks Tekniske Universitet

Jacob Schaumburg-Müller, vicedirektør - Konkurrence- og Forbrugerstyrelse

Lars Peter Raahave Østerdal, professor - Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

Birgit Liin, professor -  Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Henrik Sylvan, centerleder -  Danmarks Tekniske Universitet (Management Engineering)

Pernille Wegener Jessen, professor - Juridisk Institut, Aarhus Universitet (suppleant)

Christian Kronborg, viceinstitutleder - Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet (suppleant) 

Claus Holm, professor - Institut for Økonomi, Aarhus Universitet (suppleant)

Senest opdateret 24-11-2022