Om Jernbanenævnet

Jernbanenævnet blev etableret d. 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet.

Baggrund

Jernbanenævnet blev etableret den 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet og varetager herunder tilsyns- og klagefunktioner på området.

Læs mere

Nævnsmedlemmer

Jernbanenævnet består af en formand samt seks medlemmer og et antal suppleanter med indgående fagekspertise.

Læs mere

Sekretariatet

Jernbanenævnets sekretariat bistår nævnet med den praktiske varetagelse af nævnets opgaver og sagsbehandling.

Læs mere

Opgaver

Jernbanenævnet er konkurrence-, markedsovervågnings-, tilsyns- og klageorgan på jernbaneområdet.

Læs mere