Behandling af persondata

Når du henvender dig til Jernbanenævnet i forbindelse med en konkret sag eller en forespørgsel, vil der blive oprettet en elektronisk sag. Det vil sige, at din henvendelse bliver gemt elektronisk sammen med den videre korrespondance i sagen.

Din sag bliver opbevaret i overensstemmelse med reglerne i arkivloven. Eventuelle dokumenter i sagen vil i øvrigt være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med Jernbanenævnets øvrige korrespondance.

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til Jernbanenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen.

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt som et led i udøvelsen af vores virksomhed.

Da al journalisering og tekstbehandling i nævnet foregår elektronisk, er sagsbehandlingen omfattet af persondataloven. Dine rettigheder efter persondataloven er: 

  • Du har ret til indsigt i de elektroniske oplysninger, der behandles om dig selv. 
  • Du har ret til at protestere mod, at oplysningerne behandles elektronisk.
  • Du har ret til at få oplysninger der er urigtige eller vildledende rettet eller slettet, og du kan i den forbindelse forlange, at andre som har modtaget oplysningerne orienteres om dette.

Databeskyttelsesrådgiveren

Du er også velkommen til at kontakte jernbanenævnets databeskyttelsesrådgiver (DPO), som kan rådgive dig om dine rettigheder i forhold til jernbanenævnets behandling af dine personoplysninger. Vi har samme DPO som Trafikstyrelsen.

Du kan finde DPO'ens kontaktoplysninger på Trafikstyrelsens hjemmeside

Relevante links

Gå til Datatilsynets hjemmeside [nyt vindue]

Gå til Retsinformation.dk for at se bekendtgørelse om arkivloven [nyt vindue]

Gå til Retsinformation.dk for at se Databeskyttelsesloven [nyt vindue]

Gå til Retsinformation.dk for at se forvaltningsloven [nyt vindue]

Gå til Retsinformation.dk for at se offentlighedsloven [nyt vindue]

Senest opdateret 11-02-2022