Godskorridorer

Jernbanenævnet er tilsynsorgan i henhold til rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (jernbanegodsforordningen). 

Jernbanegodsforordningen fastsætter regler for etablering og organisering af internationale jernbanegodskorridorer.

Danmark tilhører Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (RFC 3), der løber gennem Oslo-Stockholm-Trelleborg-Malmø-København-Hamborg-Innsbruck-Verona-La Spezia-Livorno-Ancona-Taranto–Augusta-Palermo.

Med jernbanegodsforordningen er Jernbanenævnet tillagt en række specifikke forpligtelser og beføjelser vedrørende markedsovervågning, tilsyn og klager i relation til godskorridoren.

Tilsynsorganerne forpligtes efter forordningen og direktiv 2012/34/EU til effektivt at koordinere og samarbejde om opgaveløsningen, hvorigennem den berørte internationale kanal for godstog løber.

Dette indebærer blandt andet samarbejde om at overvåge konkurrencesituationen i korridorren, og navnlig sikre en ikke diskriminerende adgang til korridoren, samt fungere som appelinstans.

Til sikring af dette samarbejde har tilsynsorganerne i RFC3 (herunder Jernbanenævnet) primo 2015 indgået samarbejdsaftale.

Jernbanegodsforordningen er på nuværende tidspunkt under revision. 

 

Aftale, Udgivelsesdato 28/01/2015

Samarbejdsaftale for RFC3

Aftalen skal sikre samarbejdet mellem tilsynsorganerne i RFC3.

Hent

Senest opdateret 10-11-2023