Afgørelse

DB Cargos 2019 kombiterminaltakster - Påbud samt varsel om administrative tvangsbøder

27-02-2019

Jernbanenævnet kan efter jernbanelovens § 107 pålægge ugentlige tvangsbøder for manglende opfyldelse af påbud om udlevering af oplysninger