Afgørelse

Afgørelse om delvis afvisning af klage fra DB Schenker Rail Scandinavia af 18. december 2015

08-03-2016

Jernbanenævnet afviser den del af klagen, der vedrører Banedanmarks jernbaneinfrastrukturafgiftsordning gældende for 2015 som fastsat ved bekendtgørelse nr. 1433 af 17. december 2014 om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet.