Ombudsmands udtalelser

Ombudsmandsudtalelse af 15. juni 2015 i klage fra Captrain Denmark ApS

17-06-2015

Ombudsmandsudtalelse af 15. juni 2015 i klage fra Captrain Denmark ApS af 28. januar 2015 til Folketingets Ombudsmand vedr. Jernbanenævnets sag JN34-00008