Afgørelse

Afgørelse om afvisning af klage af fra DB Schenker Rail Scandinavia A/S fra den 18. december 2012 over Banedanmarks brev af 21. november 2012

22-01-2015

Klagen afvises, da der ikke med brevet af 21. november 2012 fra Banedanmark foreligger en afgørelse, som efter jernbanelovens § 24c, stk. 1, kan påklages til Jernbanenævnet.