Afgørelse

Afgørelse af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics

17-04-2015

Afgørelse af spørgsmål om parthøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i dokument fra Copenhagen Economics – 09. april 2015. Jernbanenævnet finder ikke, at der er grundlag for at undtage oplysninger i notatet fra partshøring,