Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelser i sag om Captrain Denmark ApS vs. Trafikstyrelsens

21-02-2014

Vejledende udtalelse i sag om klage fra Captrain Denmark ApS af 15. april 2013 til
Jernbanenævnet vedrørende Trafikstyrelsens udtalelse af 20. marts 2013 om retten til rangering på kombiterminalen i Taulov