Afgørelse

Afgørelse om afvisning af Deres klage af 18. december 2012 over Banedanmarks brev af 21. november 2012 vedrørende lejeniveau for kombiterminaler

26-03-2013

Klagen afvises, da der ikke med brevet af 21. november 2012 fra Banedanmark foreligger en afgørelse, som efter jernbanelovens § 24c, stk. 1, kan påklages til Jernbanenævnet