Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til passagertransport i henhold til Markedsåbningsdirektivet

01-01-2016

BEK nr. 1329 af 25/11/2015