Jernbanenævnets årsberetning 2023

Publiceret 01-05-2024

Jernbanenævnet skal hvert år offentliggøre en beretning om sit virke i det forgangne år. Formålet er at give et indblik i det forgangne års væsentligste aktiviteter, afgørelser, beslutninger og resultater, samt at pege på tendenser og udfordringer, som præger sektoren. Beretningen beskriver nævnets sammensætning og arbejde og indeholder korte gengivelser af de sager, der er behandlet i årets løb.

I 2023 trådte den længe ventede togpassagerrettighedsforordning i kraft. Denne har gennemgået en revidering, og nogle af de mest betydningsfulde ændringer er, at der i højere grad lægges vægt på tilgængelighed og assistance til personer med handicap og personer med nedsat mobilitet. Disse tiltag skal gerne være med til at sikre, at rejser med toget er en mulighed for alle.

På baggrund af den forordning indledte jernbanenævnet en tilsynsrække, hvor nævnet ser på, hvorvidt jernbanevirksomhederne lever op til de nye krav.

Derudover har året budt på tilsynssager, i forbindelse med den administrative praksis i forbindelse med sporspærringer. Denne sag tiltrak betydelig opmærksomhed og sekretariatet blev inviteret til Bern for at holde et oplæg på en konference arrangeret af IRG-Rail og Forum Train Europe om nævnets håndtering af sagen.

Jernbanenævnet har også afleveret indlæg i den principielle retssag anlagt af DB Cargo om kombiterminaltakster. Højesteret har afgjort sagen til nævnets fordel.

Læs Jernbanenævnets årsberetning her