Jernbanenævnets tilsyn med regnskabsreglementet for DSB – konkurrenceudsatte aktiviteter i DSB SOV

08-05-2024

Efter jernbanelovens § 104, stk 2, fører Jernbanenævnet tilsyn med DSB’s overholdelse af Transportministeriets regnskabsreglement for DSB.

Jernbanenævnet tilsyn med DSB’s 2022 regnskabsmateriale blev afsluttet ved tilsynsbrev af 22. september 2023, hvori det dog blev bemærket, at nævnet ville vende tilbage særskilt med bemærkninger om nedenstående forhold