Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s efterlevelse af reglerne om handicappedes rettigheder i medfør af togpassagerrettighedsforordningen

18-06-2024

I nærværende sag har Jernbanenævnet (JBN) gennemført tilsyn med DSB’s efterlevelse af kravene om handicappedes rettigheder i medfør af den reviderede togpassagerrettighedsforordning, som trådte i kraft den 7. juni 2023