Beslutninger

Tilsyn med Banedanmarks sporspærringer m.v.

05-10-2023

Jernbanenævnet modtog en klage fra Arriva over Banedanmarks to afgørelser om udvidelse af sporspærringer ved henholdsvis Oddesundbroen samt Struer Station. Som følge af et forlig om erstatning forhandlet mellem Arriva og Banedanmark og tiltrådt af Transportministeriet på Banedanmarks vegne, blev klagen frafaldet, hvorefter Jernbanenævnet besluttede ikke at tage stilling til gyldigheden af førnævnte afgørelser. Nævnet besluttede dog at rejse tilsynssag af egen drift vedrørende Banedanmarks administrative praksis samt vilkår i Banedanmarks Netredegørelse samt Adgangskontrakt.