Beslutninger

Tilsyn med DSB´s informationer til passagererne om rejsetidsgaranti ved højttalerudkald og skærme, ved billetkøb, m.v.

11-10-2022

Jernbanenævnet (JBN) genoptog primo 2020 tilsynet med DSB’s overholdelse af togpassagerrettighedsforordningens krav vedrørende information til passagererne om rejsetidsgarantiregler, herunder servicekvalitetsstandarder og kvalitetsstyringssystem.
Fokus for det genoptagne tilsyn har været standarderne for målrettet information til passagererne i tilfælde af forsinkelser samt kvalitetsstyringssystemet i forhold til de nævnte standarder.

Senest opdateret 10-11-2023