Lokaltog A/S’s overholdelse af rejsetidsgarantiregler samt information til passagererne herom

10-09-2021

Jernbanenævnet er i gang med at gennemføre en tilsynsrække om jernbaneselskabernes overholdelse af forordning nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser for så vidt angår bestemmelserne om rejsetidsgaranti og information herom til passagererne i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger.

Tilsynet har således fokus på artikel 16 om refusion og omlægning af rejsen, artikel 17 om erstatning for billetprisen, artikel 18 om retten til et måltid og forfriskning, m.v. samt artikel 29 om information til passagererne om deres rettigheder.