Afgørelse

H. Daugaard - Afgørelse vedrørende ansøgning om fritagelse for bestemmelserne i gennemførelsesforordningen om jernbanerelaterede servicefaciliteter

20-10-2021

H. Daugaard har søgt om, at virksomhedens faciliteter fritages for en række bestemmelser i gennemførelsesforordning 2017/2177. Efter gennemgang af ansøgningen og sagens omstændigheder meddeler Jernbanenævnet fritagelse for visse bestemmelser.