Gennemførelsesforordning 2177/2017 om jernbanerelaterede servicefaciliteter – Svanes facilitet til godshåndtering på Kolding Havn er aktuelt ikke en jernbanerelaterede servicefacilitet

11-02-2021

Svane Shipping A/S (Svane Shipping) driver transport- og logistikvirksomhed, som b.la. omfatter en facilitet til håndtering af gods på Kolding Havn.

I forbindelse med Jernbanenævnets (JBN) tilsyn med af EU-kommissionens gennemførelsesforordning 2017/2177 om adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede tjenesteydelser (gennemførelsesforordningen) har Svane Shipping gjort gældende, at faciliteten på Kolding Havn ikke er omfattet gennemførelsesforordningen.