Afgørelse

DSB’s rejsetidsgarantiordning – Delafgørelse med anmodning om ændring af vilkår vedrørende 24 timers-regel

27-07-2021

Som led i et tilsyn med DSB’s rejsetidsgaranti er JBN blevet opmærksom på et vilkår, hvorefter passagerernes krav på kompensation ved forsinkelser bortfalder, hvis DSB har oplyst om forsinkelsen ved en køreplansændring mindst 24 timer før rejsen.