Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 16, 17, og 29

27-09-2017

Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder, 27. september 2017