Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

27-09-2017

De nævnte forhold i den vejledende udtalelse skal rettes hurtigst muligt og Banedanmark skal senest den 1. november 2017 fremsende meddelelse til Jernbanenævnet om, at ændringerne er foretaget