Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

27-09-2017

Jernbanenævnet anmoder om at specifikke udeståender skal rettes snarest muligt og sendes til Jernbanenævnet senest den 1. november 2017