Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om dokumentationskrav, mv. i forbindelse med fastsættelse af kombiterminaltakster

27-09-2016

Jernbanenævnet har færdigbehandlet sagen som tilsynssag på sit møde den 27. september 2016 og afgivet en vejledende udtalelse vedrørende spørgsmål i sagen af betydning for fremtidige sager