Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Midtjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

18-06-2015

Midtjyske Jernbaner A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag