Domme

Dom af 21. december 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet om hævelse af retssag og sagsomkostninger

21-12-2015

Retssagen mod Jernbanenævnet er hævet og Jernbanenævnet tillægges sagsomkostninger