Afgørelse

Afgørelse 27. april 2015 af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i notat fra Copenhagen Economics af 20. marts 2015

27-04-2015

Jernbanenævnet kan alene realitetsbehandle klager som administrativ klagemyndighed, såfremt de formelle klagebetingelser er opfyldt