Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 3. oktober 2014 vedrørende DSB Øresund A/S's overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

03-10-2014