Afgørelse

Sag om klage fra Mariager-Handest Veteranjernbane

14-10-2014

Afgørelse i sag om klage fra Mariager-Handest Veteranjernbane (MHVJ) af 23. juni 2014 til Jernbanenævnet vedrørende Trafikstyrelsens afgørelse af 3. juni 2014 om afslag på godkendelse af MHVJs sikkerheds- og signalreglement