Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

25-04-2014

Regionstog A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag