Domme

Dom af 2. juni 2014 i sag om DB Schenker mod Jernbanenævnet

02-06-2014

Nævnet blev frifundet. Dommen anket. Se Østre Landsrets dom af 16. april 2015 i ankesagen