Beslutninger

Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S mht. Passagerettighedsforordningens Artikel 28 om standarder for servicekvalitet - beslutning om yderligere frist

17-06-2013

Jernbanenævnet meddeler hermed Regionstog A/S frist til senest den 1. februar 2014 at gennemføre forordningens krav samt at fremsende en redegørelse herom til Jernbanenævnet.