Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaners overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

19-04-2013

Jernbanenævnet meddeler Nordjyske Jernbaner A/S frist til senest den 1. juli at gennemføre en række krav samt fremsendelse af en redegørelse herom til Jernbanenævnet.