Beslutninger

Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

15-02-2013

Jernbanenævnet anmoder DSB om til Jernbanenævnet at fremsende en handlingsplan for, hvordan man vil sikre efterlevelse passagerrettighedsforordningen på en række punkter.