Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Arriva Tog A/S’ overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

29-11-2013

Med henvisning til Jernbanenævnets beslutning af 19. april 2013 og gennemgangen af besvarelserne af nævnets anmodninger i afsnit 2 oven for, finder Jernbanenævnet sammenfattende, at Arriva Tog A/S i fornødent omfang har fremlagt dokumentation