Beslutninger

Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaners overholdelse Passagerettighedsforordningens artikel 28 om standarder for servicekvalitet

28-09-2012

Jernbanenævnet anmoder Nordjyske Jernbaner om til Jernbanenævnet at fremsende en handlingsplan, for hvordan man vil tilsikre efterlevelse af passagerrettighedsforordningen i forhold til en række punkter.