Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet

20-05-2020

BEK nr 713 af 20/05/2020
Dette direktiv har til formål at fastsætte betingelserne for at tilvejebringe interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF.