Forordning

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) nr. 2018/1795 af 20. november 2018

01-01-2019

Forordning 2018/1795
Om fastsættelse af procedurer og kriterier for anvendelse af en prøvning af økonomisk ligevægt i henhold til artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU.