Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om modtagepligt på stationer

01-01-2016

BEK nr 1380 af 01/12/2015
Bekendtgørelsen finder anvendelse på stationer, jf. stk. 2. Stationer omfatter ejendomme og arealer og dele heraf, som fungerer i tilknytning til jernbanenettet med henblik på optagning og afsætning af jernbanepassagerer.