Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane m.v.

01-01-2016

BEK nr 1379 af 01/12/2015
Jernbanevirksomheder betaler afgift for kørsel på statens jernbaneinfrastruktur i form af en togkilometerafgift samt broafgifter for passage af Storebælt og Øresund. Togkilometerafgifter og broafgifter betegnes samlet som infrastrukturafgifter.