Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde

21-11-2012

Direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012