Baggrund

Sidst opdateret 21/07/2020
Jernbanenævnet blev etableret d. 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet og varetager herunder tilsyns- og klagefunktioner på området.

Jernbanenævnet er et uafhængigt nævn under Transport og Boligministeriet, og er organisatorisk uafhængigt af transportministeren.

 

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til ankenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet, ankenævnet og trafikvirksomheden modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen.

 

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt som et led i udøvelsen af vores virksomhed.

 

I det daglige bliver Jernbanenævnet sekretariatsbetjent af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

 

Forretningsorden og finansiering

Jernbanenævnets arbejde bliver udført efter en forretningsorden, der er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning.Jernbanenævnets drift finansieres af de jernbanevirksomheder som nævnet fører tilsyn med og fremgår ved bevilling på finansloven..

Forretningsorden

Bekendtgørelse nr. 1136 af 22. september 2015

Forretningsorden for Jernbanenævnet

Gældende fra

04/03/2016

Forretningsorden for Jernbanenævnet supplerer bekendtgørelse om Jernbanenævnet (BEK nr. 1136 af 22. september 2016).