Dokumenter

Resultat: 25

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse i sag om klage fra Captrain Denmark ApS af 15. april 2013

Vejledende udtalelser

Arriva Rejsetidsgaranti Udtalelse af 21 september 2018

Vejledende udtalelse om rejsetidsgarantiregler samt information til passagererne om deres rettigheder herom

Vejledende udtalelser

Udtalelse vedrørende DSB's hjulafdrejningsbænk i Aarhus

Udtalelse vedrørende DSB's hjulafdrejningsbænk i Aarhus og tilhørende spor

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 16, 17, og 29

Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder, 27. september 2017

Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

Jernbanenævnet anmoder om at specifikke udeståender skal rettes snarest muligt og sendes til Jernbanenævnet senest den 1. november 2017

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 27. september 2017 om DSB's forsyningsanlæg

Vejledende udtalelse vedrørende DSB's forsyningsanlæg/servicefaciliteter med tilknytning til jernbaneinfrastrukturen, 27. september 2017

Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder

Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om Banedanmarks netredegørelse for 2017

De nævnte forhold i den vejledende udtalelse skal rettes hurtigst muligt og Banedanmark skal senest den 1. november 2017 fremsende meddelelse til Jernbanenævnet om, at ændringerne er foretaget

Vejledende udtalelser

Udtalelse af 30 juni 2017 vedrørende Tilsyn med kombiterminaler

Vejledende udtalelse samt krav til DB Cargo vedrørende kombiterminal i Taulov og Høje Taastrup, 30. juni 2017