Dokumenter

Resultat: 2

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om dokumentationskrav, mv. i forbindelse med fastsættelse af kombiterminaltakster

Jernbanenævnet har færdigbehandlet sagen som tilsynssag på sit møde den 27. september 2016 og afgivet en vejledende udtalelse vedrørende spørgsmål i sagen af betydning for fremtidige sager

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse i sag om Banedanmarks jernbaneinfrastrukturafgifter 2016

Klage fra DB Cargo over Jernbaneinfrastrukturafgiftsordning i Banedamnarks bekendtgørelse nr. 1357 af 27. november

Viser 2 af 2