Dokumenter

Resultat: 4

Domme

Østre Landsrets dom af 16. april 2015 i ankesag mellem DB Schenker og Jernbanenævnet

Retten i Glostrups dom af 2. juni 2014 bliver stadfæstet

Domme

Dom af 21. december 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet om hævelse af retssag og sagsomkostninger

Retssagen mod Jernbanenævnet er hævet og Jernbanenævnet tillægges sagsomkostninger

Domme

Dom af 10. november 2015 i sag DB Schenker mod Jernbanenævnet vedrørende Jernbanenævnets sag om opsættende virkning

Anmodning om opsættende virkning blev ikke taget til følge

Domme

Dom af 2. juni 2014 i sag om DB Schenker mod Jernbanenævnet

Nævnet blev frifundet. Dommen anket. Se Østre Landsrets dom af 16. april 2015 i ankesagen

Viser 4 af 4