Dokumenter

Resultat: 12

Vejledende udtalelser

Arriva Rejsetidsgaranti Udtalelse af 21 september 2018

Vejledende udtalelse om rejsetidsgarantiregler samt information til passagererne om deres rettigheder herom

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 16, 17, og 29

Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder, 27. september 2017

Vejledende udtalelser

Opfølgning på vejledende udtalelse om DSB's overholdelse af jernbanepassagerrettighedsforordningens bestemmelser om rejsegaranti samt information til passagerer om deres rettigheder

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Midtjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Midtjyske Jernbaner A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelse om, at Nordjyske Jernbaners opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 og nærværende tilsynssag derfor kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 3. oktober 2014 vedrørende DSB Øresund A/S's overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Regionstog A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Vejledende udtalelser

Lokalbanen - artikel 28 tilsyn - Vejledende udtalelse

Vejledende udtalelse af 25. april 2014 om afslutning af tilsyn med Lokalbanen A/S overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Sammenfattende findes det, at DSB med implementeringen af det kvalitetsstyringssystemet vil opfylde kravene