Dokumenter

Resultat: 5

Afgørelse

DB Cargos 2019 kombiterminaltakster - Påbud samt varsel om administrative tvangsbøder

Jernbanenævnet kan efter jernbanelovens § 107 pålægge ugentlige tvangsbøder for manglende opfyldelse af påbud om udlevering af oplysninger

Afgørelse

Afslutning af tilsynet med DB Cargos 2018 kombiterminaltakster

Afgørelse

Påbud og varsel om administrative tvangsbøder, 11. oktober 2017

Jernbanenævnet meddeler DB Cargo om at foretage ændringer i forretningsbetingelserne. De reviderede forretningsbetingelser skal sendes til Jernbanenævnet senest onsdag den 18. oktober 2017

Afgørelse

Afgørelse 27. april 2015 af spørgsmål om partshøring af Carlsberg Danmark A/S om oplysninger i notat fra Copenhagen Economics af 20. marts 2015

Jernbanenævnet kan alene realitetsbehandle klager som administrativ klagemyndighed, såfremt de formelle klagebetingelser er opfyldt

Afgørelse

Afgørelse om afvisning af klage af fra DB Schenker Rail Scandinavia A/S fra den 18. december 2012 over Banedanmarks brev af 21. november 2012

Klagen afvises, da der ikke med brevet af 21. november 2012 fra Banedanmark foreligger en afgørelse, som efter jernbanelovens § 24c, stk. 1, kan påklages til Jernbanenævnet.

Viser 5 af 5