Dokumenter

Resultat: 25

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse om dokumentationskrav, mv. i forbindelse med fastsættelse af kombiterminaltakster

Jernbanenævnet har færdigbehandlet sagen som tilsynssag på sit møde den 27. september 2016 og afgivet en vejledende udtalelse vedrørende spørgsmål i sagen af betydning for fremtidige sager

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse i sag om Banedanmarks jernbaneinfrastrukturafgifter 2016

Klage fra DB Cargo over Jernbaneinfrastrukturafgiftsordning i Banedamnarks bekendtgørelse nr. 1357 af 27. november

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Midtjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Midtjyske Jernbaner A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Nordjyske Jernbaner A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelse om, at Nordjyske Jernbaners opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 og nærværende tilsynssag derfor kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Vejledende udtalelser

Vejledende udtalelse af 3. oktober 2014 vedrørende DSB Øresund A/S's overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med Regionstog A/S’ overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Regionstog A/S opfylder kravene efter jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28 finder Jernbanenævnet, at tilsynssagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag

Vejledende udtalelser

Lokalbanen - artikel 28 tilsyn - Vejledende udtalelse

Vejledende udtalelse af 25. april 2014 om afslutning af tilsyn med Lokalbanen A/S overholdelse af Jernbanepassagerrettighedsforordningens artikel 28

Vejledende udtalelser

Tilsyn med DSB-DSB First Vejledende udtalelse

Resume af vejledende udtalelse af 21. februar 2014

Vejledende udtalelser

Jernbanenævnets tilsyn med DSB’s efterlevelse af Direktiv 91/440 Artikel 9 stk. 4, 2. punktum